ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εισαγωγή
Ο παρών διαδικτυακός τόπος florinacity.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ECO TOURISMO”, που εδρεύει στον Λαιμό Πρεσπών Φλώρινας, Τ.Κ. 53077 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997458056 και Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας florinacity.gr (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενο ως “παρών ιστότοπος”) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.
Ο “παρών ιστότοπος” έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενοι ως “Μέλη”), στους εγγεγραμμένους χρήστες, που θέλουν να λαμβάνουν ενημέρωση για προσφορές και υπηρεσίες από τα “Μέλη” (από δω και στο εξής θα αποκαλούνται “Χρήστες”) και στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου florinacity.gr (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενοι ως “Επισκέπτες”).
Η χρήση του “παρών ιστότοπου” συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα “Μέλη”, οι “Χρήστες” και οι “Επισκέπτες” του “παρών ιστότοπου” αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα “Μέλη”, οι “Χρήστες” και οι “Επισκέπτες” οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του “παρών ιστότοπου”. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον “παρών ιστότοπο”. Όλα τα “Μέλη”, οι “Χρήστες” και οι “Επισκέπτες” σε κάθε επίσκεψή τους στον “παρών ιστότοπο” οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα “Μέλη”, οι “Χρήστες” και οι “Επισκέπτες” συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον “παρών ιστότοπο” και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του “παρών ιστότοπου”, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. εικόνες, βίντεο, πληροφορίες, υπηρεσίες, δεδομένα κλπ) και των υπηρεσιών του “παρών ιστότοπου” που έχουν εισαχθεί και θα εισαχθούν στον “παρών ιστότοπο” από την Εταιρία προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ) χρήση.

1. Εγγραφή

Δικαίωμα εγγραφής στον “παρών ιστότοπο” έχουν: 1. Όλες οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και οικονομικού μεγέθους, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον Νομό Φλώρινας “Μέλη”. 2. Ιδιώτες ενήλικες, δηλαδή άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών “Χρήστες”.

2. Λογαριασμός Μέλους/Χρήστη

Το florinacity.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις το μέλος/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το florinacity.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες/μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το florinacity.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, χρήστες/μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το florinacity.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Οι χρήστες/μέλη έχουν το δικαίωμα και την επιλογή να διαγράψουν τον λογαριασμό τους οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν μέσα από το προφίλ τους (με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται από την βάση δεδομένων μας τα προσωπικά δεδομένα καθώς και όλο το περιεχόμενο που έχει αναρτήσει ο χρήστης/μέλος)

3. Δεοντολογία Μέλους/Χρήστη

Δικαίωμα και πρόσβαση για καταχωρήσεις έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα “Μέλη” και “Χρήστες” εφόσον πρώτα μετά την εγγραφή τους στον “παρών ιστότοπο” αναβαθμίσουν τον λογαριασμό τους και συμφωνήσουν με τα παρακάτω:
  • Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι οποιουδήποτε είδους περιεχόμενο αναρτήσετε ή μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών που σας παρέχουμε δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της δημοσιότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, παραβιάζει ή αντιβαίνει σε οποιαδήποτε υποχρέωση, όπως υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ή περιέχει δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή άλλως παράνομο υλικό.
  • Παρέχετε μόνο ακριβείς και τρέχουσες πληροφορίες.
  • Ενημερώνετε άμεσα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται σε σχέση με το λογαριασμό σας, για να διατηρήσουμε ακριβείς τις πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του florinacity.gr για: Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του florinacity.gr. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του florinacity.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του florinacity.gr. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών) Ο χρήστης/μέλος του florinacity.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το florinacity.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του florinacity.gr. Επίσης, το florinacity.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το florinacity.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο florinacity.gr, των chat rooms, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του florinacity.gr. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το florinacity.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του florinacity.gr. Το florinacity.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του florinacity.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το florinacity.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του florinacity.gr. Σε περίπτωση πoυ το florinacity.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

4. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του florinacity.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο florinacity.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του florinacity.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το florinacity.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

5. Προσωπικά Δεδομένα & Ασφάλεια

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και του Κανονισμoύ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις κλπ) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το florinacity.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών του. Τα δεδομένα που εισάγετε σε φόρμες επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας. Επιπλέον, στην περίπτωση των «συνδέσμων» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, το florinacity.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του florinacity.gr έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να πραγματοποιούν αγορές του παρών ιστότοπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν αγορές μέσα από τις σελίδες του florinacity.gr, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του florinacity.gr δε φέρουν ουδεμία ευθύνη. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την δημιουργία λογαριασμού πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς. Η παροχή ψευδών πληροφοριών από τον χρήστη θεωρείται απάτη και υπόκειται και διώκεται από τον νόμο. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι λεπτομέρειες του λογαριασμού τους παραμένει απόρρητη, και ότι η πρόσβαση στον υπολογιστή τους αποτρέπει άλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Ο κάτοχος του λογαριασμού αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο πλαίσιο του λογαριασμού που διατηρούν. Το florinacity.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αγορές, να τερματίσει λογαριασμούς, ή να ακυρώσει τις παραγγελίες ανά πάσα στιγμή και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για ψευδή στοιχεία που μπορεί να παρέχει ο οποιοσδήποτε πελάτης.

6. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλα sites

Ο “παρών ιστότοπος” περιλαμβάνει δεσμούς (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον ιστότοπο μέσω δεσμών.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του ισοτόπου απενεργοποιήσει την χρήση cookies στον φυλλομετρητή (browser) ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;
  • Απολύτως Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
  • Cookies Επιδόσεων και ανάλυσης
Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Επίσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.
  • Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους.
  • Cookies στόχευσης/διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.
  • Third Party Cookies
Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

7.1 Αλλαγή των ρυθμίσεων των cookies και άλλες επιλογές opt-out

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας. Οι ρυθμίσεις αυτές βρίσκονται συνήθως στις «επιλογές» ή το μενού «προτιμήσεις» του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι. Διαφορετικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο για περισσότερες λεπτομέρειες. Ρυθμίσεις cookies στον Internet Explorer Ρυθμίσεις cookies στον Firefox Ρυθμίσεις cookies στο Chrome Ρυθμίσεις cookies στο Safari Επιπλέον, η Google έχει αναπτύξει την πρόσθετη επιλογή εξαίρεσης Google Analytics στα προγράμματα περιήγησης («Google Analytics opt-out browser add-on») για το Google AnalyticsTM JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Ειδικά για τη διαδικασία επιλογής εξαίρεσης Google AnalyticsTM, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο (add-on) για τον περιηγητή σας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

7.2 Η συγκατάθεσή σας.

Με την παραμονή σας στον “παρόν ιστότοπο”, συμφωνείτε στην εκ μέρους μας τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική cookie όσον αφορά στις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον “παρόν ιστότοπο” Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τα cookies σε σχέση με τη χρήση του “παρόν ιστότοπο”, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
Αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο.
Αρχική
Ανακαλύψτε
Κοντά
Delivery
Λογαριασμός